Not 4 - Ersättning till revisorerna

Ladda ned Excel

Koncernen Moderbolaget
2013 2012 2013 2012
Ernst & Young AB    
Revisionsuppdrag 721 422 496 364
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 344 28 77 28
Skatterådgivning 117 - 117 -
         
Koncernen Moderbolaget
2013 2012 2013 2012
PricewaterhouseCoopers AB    
Revisionsuppdrag - 619 - 373
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget - 88 - 88
Skatterådgivning - 72 - 72
Övrigt - 14 - -
         
Koncernen Moderbolaget
2013 2012 2013 2012
Total ersättning till revisorerna    
Revisionsuppdrag 721 1 041 496 737
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 344 116 77 116
Skatterådgivning 117 72 117 72
Övrigt - 14 - -

Med revisionsuppdrag avses arvode för den lagstadgade revisionen, dvs sådant arbete som varit nödvändigt för att avge revsionsberättelsen, samt så kallad revisionsrådgivning som lämnas i samband med revisionsuppdraget.