Not 30 - Vinst per aktie före/efter utspädning

Ladda ned Excel

2013 2012
Genomsnittligt antal aktier före utspädning 11 639 416 11 639 416
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 11 639 416 11 639 416
Resultat per aktie avseende resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare    
Resultat per aktie före utspädning 0,63 0,21
Resultat per aktie efter utspädning 0,63 0,21