Not 3 - Segmentsrapportering

Koncernens verksamhet bedrivs i 2 direktrapporterande enheter. Koncernen har gemensam finanstruktur varför en uppdelning av finansnetto och skatt inte är meningsfull.

Taco Bar verksamheten har avyttrats i januari 2014 och redovisas såsom avyttrad verksamhet, se not 19.

Segment

Burger King Danmark

Burger King Sverige

Ladda ned Excel

NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT Nettoomsättning Rörelseresultat
          2013 2012 2013 2012
Burger King - restauranger Sverige 498 199 430 874 29 012 18 718
Burger King - restauranger Sverige, nya 53 115 48 028 77 2 050
Totalt Burger King Sverige 551 314 478 902 29 089 20 768
Burger King - restauranger Danmark 227 908 183 357 -10 154 -6 110
Burger King - restauranger Danmark, nya - 60 171 - -4 009
Totalt Burger King Danmark 227 908 243 528 -10 154 -10 119
Totalt Burger King 779 221 722 430 18 936 10 650
Koncerngemensamt 1 329 2 882 2 529 5 274
Koncernen 780 551 725 312 21 465 15 924
                 
DRIFTSRESULTAT OCH DRIFTSMARGINAL Driftsresultat Driftsmarginal
          2013 2012 2013 2012
Burger King - restauranger Sverige 77 034 63 919 15,5% 14,8%
Burger King - restauranger Sverige, nya 2 787 3 995 5,2% 8,3%
Totalt Burger King Sverige 79 821 67 914 14,5% 14,2%
Burger King - restauranger Danmark 13 935 15 696 6,1% 8,6%
Burger King - restauranger Danmark, nya - -883 - -1,5%
Totalt Burger King Danmark 13 935 14 813 6,1% 6,1%
Totalt Burger King 93 756 82 727 12,0% 11,5%
Koncerngemensamt 1 289 2 868 - -
Koncernen         95 045 85 595 12,2% 11,8%
                 
G&A OCH AVSKRIVNINGAR G&A Avskrivningar
          2013 2012 2013 2012
Burger King - restauranger Sverige -27 860 -25 347 -20 162 -19 854
Burger King - restauranger Sverige, nya - - -2 710 -1 945
Totalt Burger King Sverige -27 860 -25 347 -22 872 -21 799
Burger King - restauranger Danmark -12 600 -12 857 -11 488 -8 949
Burger King - restauranger Danmark, nya - - - -3 126
Totalt Burger King Danmark -12 600 -12 857 -11 488 -12 075
Totalt Burger King -40 460 -38 203 -34 360 -33 874
Koncerngemensamt         1 680 2 846 -440 -440
Koncernen         -38 780 -35 357 -34 800 -34 314
                 
INVESTERINGAR, TILLGÅNGAR OCH SKULDER FÖRDELAT PER RÖRELSEGREN  
  Investeringar materiella tillgångar Investeringar immateriella tillgångar Tillgångar Skulder
  2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012
Burger King - restauranger 26 487 21 103 - - 376 930 367 477 332 181 329 736
Burger King - restauranger, nya 23 504 21 097 2 116 777 - - - -
Tillgångar som innehas till försäljning         16 700      
Koncerngemensamt 470 460 - - 239 089 273 482 107 873 116 846
Förvärvad verksamhet - 5 442 - 20 194 - - - -
Elimineringar - - - - -182 314 -196 981 -125 868 -124 987
Koncernen 50 461 48 102 2 116 20 971 450 405 443 979 314 186 321 596
                 
INVESTERINGAR, TILLGÅNGAR OCH SKULDER FÖRDELAT PER GEOGRAFISKA OMRÅDEN  
  Investeringar materiella tillgångar Investeringar immateriella tillgångar Tillgångar Skulder
  2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012
Sverige 17 246 18 145 - - 448 791 446 479 278 356 282 220
Sverige - restauranger, nya 23 504 17 538 2 116 544 - - - -
Danmark 9 711 3 418 - - 183 929 194 481 161 698 164 362
Danmark - restauranger, nya - 3 559 - 233 - - - -
Förvärvad verksamhet - 5 442 - 20 194 - - - -
Elimineringar - - - - -182 314 -196 981 -125 868 -124 987
Koncernen 50 461 48 102 2 116 20 971 450 405 443 979 314 186 321 595