Not 26 - Finansiella kostnader

Ladda ned Excel

Koncernen Moderbolaget
2013 2012 2013 2012
Övriga finansiella kostnader -1 230 -1 688 -181 -181
Räntekostnader -10 694 -10 919 -8 280 -7 962
Summa -11 924 -12 607 -8 461 -8 143