Aktiekapitalets utveckling

Årtal Händelse Föränding av antalet aktier Antal aktier av serie A Antal aktier av serie B Kvotvärde (SEK) Förändring aktiekapital (SEK) Aktiekaptial (SEK) Not
2005 Nyemission 85 1 500 000 286 092 700 0 4 14 379 635 1
2005 Sammanläggning -284 716 773 15 000 2 860 927 0 - 14 379 635 2
2005 Nedsättning av aktiekapital   15 000 2 860 927 0 -13 861 968 517 677 3
2005 Nyemission 85 894 353 10 015 000 78 755 280 0 15 460 983 15 978 650 4
2005 Nyemission 2 300 742 10 015 000 81 056 022 0 414 134 16 392 784 5
2005 Nyemission 4 793 211 10 015 000 85 849 233 0 862 778 17 255 562 6
2005 Konvertering   7 603 000 88 261 233 0 - 17 255 562 7
2006 Nyemission 6 000 000 7 603 000 94 261 233 0 1 080 000 18 335 562 8
2006 Nyemission 6 000 000 7 603 000 100 261 233 0 1 080 000 19 415 562 9
2006 Nyemission 333 333 7 603 000 100 594 566 0 60 000 19 415 562 10
2006 Nyemission 15 000 000 7 603 000 115 594 566 0 2 700 000 22 175 562 11
2007 Nyemission 333 333 7 603 000 115 927 899 0 60 000 22 235 562 12
2007 Aktieteckning teckningsoption 8 400 000 7 603 000 124 327 899 0 1 512 000 23 747 562 13
2007 Aktieteckning teckningsoption 9 600 000 7 603 000 133 927 899 0 1 728 000 25 475 562 14
2007 Konvertering   15 000 141 515 899 0 - 25 475 562 15
2007 Nyemission 2 382 844 15 000 143 898 743 0 428 912 25 904 474 16
2007 Nyemission 17 15 000 143 898 760 0 3 25 904 474 17
2007 Sammanläggning -140 315 916 375 3 597 469 7 - 25 904 474 18
2008 Nyemission 3 597 844 375 7 195 313 7 25 904 477 51 808 954 19
2009 Nyemission 3 582 969 375 10 778 282 7 25 797 377 77 606 330 20
2011 Kvittningsemission 860 759 375 11 639 041 7 6 197 465 83 803 795 21
2012 375 11 639 041 7 83 803 795  
2013 375 11 639 041 7 83 803 795  

Förklaringar noter:

1. Utjämningsemission till teckningskurs 6,80 SEK
2. Sammanläggning 1:100 - nytt nominellt värde (kvotvärde) 5 SEK
3. Nedsättning av aktiekapital - nytt nominellt värde (kvotvärde) 0,18 SEK
4. Apportemission till Auditare Stockholm AB, Ulf Wahlstedt och Investment AB Kupand för förvärv av Nordic Service Partners Retail AB (dåvarande Nordic Service Partners Holding AB)
5. Kvittningsemission till LightLab AB:s rådgivare Michael Östlund Fondkommission AB
6. Kvittningsemission till LightLab Sweden AB
7. Konvertering av 2 412 000 aktier av serie A till aktier av serie B
8. Riktad emission till aktieägare i Svenska Taco Bar AB till teckningskurs 1,26 SEK
9. Riktad emission till aktieägare i Cresco Food A/S till teckningskurs 1,25 SEK - del 1
10. Riktad emission till aktieägare i NSP Food Solutions AB (dåvarande Restaurangen BCD AB) till teckningskurs 1,50 SEK - del 1
11. Riktad emission till externa investerare till teckningskurs 1,55 SEK
12. Riktad emission till aktieägare i NSP Food Solutions AB (dåvarande Restaurangen BCD AB) till teckningskurs 1,50 SEK - del 2
13. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av aktieägare i Cresco Food A/S till kurs 1,25 SEK - del 2
14. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av aktieägare i Cresco Food A/S till kurs 1,25 SEK - del 3
15. Konvertering av 7 588 000 aktier av serie A till aktier av serie B
16. Riktad emission till aktieägare i Euroburger AB till teckningskurs 2,52 SEK
17. Utjämningsemission till teckningskurs 3,50 SEK
18. Sammanläggning 40:1 - nytt kvotvärde 7,20 SEK
19. Nyemission av aktier och teckningsrätter med företrädesrätt för befintliga aktieägare
20. Nyemission med stöd av teckningsrätter till teckningskurs 8,00 SEK
21. Kvittningsemission till teckningskurs 7,90 SEK