VD-ord Ett turbulent men också positivt år

Mitt första år som VD på Dannemora Mineral har varit ett finansiellt sett turbulent år, medan verksamheten har präglats av stora förbättringar operativt sett. Utbytesnivåerna är dock för låga för en långsiktigt hållbar lönsamhetsnivå. Under 2013 har vi därför genomfört en rad åtgärder parallellt med att arbeta för en långsiktig finansieringslösning som kan möjliggöra de investeringar som krävs.

> Läs mer

Ralf Norden CEO

2013 Operativt > Läs mer

  • 2 662 kton råmalm
  • 936 ktonfärdiga produkter
  • 37% utbyte

2013 Finansiellt > Läs mer

  • 475,7 mkr omsättning
  • -155,0 mkrEBITDA
  • -212,6 mkrkassaflöde

Verksamheten i Dannemora > Läs mer

Under 2013 har takten i Dannemora Minerals verksamhet skruvats upp. Hela verksamheten har genomgått en översyn med målet att sänka kostnaderna och öka effektiviteten.