Engagemang, förtroende och hårt arbete lyfter kompetens och resultat

Elmotortillverkaren BEVI i Blomstermåla blev en del av Addtech sommaren 2010. BEVI och dess dotterbolag i Norden, Baltikum och Kina bildar affärsenheten Power Drives som i sin tur ingår i affärsområdet Industrial Solutions.  BEVI, med drygt 90 anställda, har ett brett sortiment av elmotorer, produkter och lösningar för mekaniska transmissioner, elektronisk varvtalsreglering och komponenter.

BEVI är också en lönsam del av Addtech och under förra verksamhetsåret, det första efter integrationen i Addtech, förbättrades resultatet väsentligt och nådde "all time high".  

- BEVI har haft en historiskt god lönsamhet, ett starkt varumärke och är kända för kvalitet.  När företaget blev till salu såg vi ett utmärkt tillfälle att växa inom motorsegmentet, säger Håkan Franzén, affärsområdeschef för Industrial Solutions.

Den direkta åtgärden efter förvärvet var att integrera BEVI i koncernens rapporteringsrutiner. Vid tillträdet tog två Addtech-representanter plats i styrelsen för att fortsätta integreringsarbetet med att implementera Addtechs vision, företagsfilosofi och praktiska arbetsredskap. BEVI skickade medarbetare till koncernens affärsskola och Addtech stöttade ett projekt där man gick igenom hela affärsprocessen från inköp till leverans, för att optimera lagerhållning och kapitalbindning.

- Det blev en hel del jobb inledningsvis, men Addtech förstår hur småföretagare arbetar och stämningen är optimistisk i koncernen. Jag har mött ett stort engagemang och jag känner att jag har förtroendet att jobba på med företaget.  Med Addtech i ryggen kan vi dessutom våga vara mer expansiva. För medarbetarna innebär tillhörigheten en trygghet som gör att vi kan fokusera på affärerna, och affärsskolan är den bästa utbildning vi sett, säger Rolf Persson, vd för BEVI och ansvarig för affärsenheten Power Drives. Totalt sett är det ett lyft för hela företaget och jag skulle inte tveka om att gå in i Addtech om jag fick frågan igen, fortsätter han.

- Vi har inte gjort en revolution, men väl lyft den redan tidigare höga kompetensen i hela verksamheten. Jag tycker att BEVI är ett bra exempel på hur Addtech tack vare sin samlade styrka kan tillföra resurser som driver utveckling och lönsamhet framåt.  Årets goda resultat beror naturligtvis på flera olika saker - ett generellt förbättrat affärsläge för BEVI:s produkter och tjänster, ett gott försäljningsarbete, men också mycket på att BEVI har arbetat hårt med Addtechs nyckeltal för förbättrad lönsamhet, säger Håkan Franzén.

Förvärvet av BEVI öppnade dessutom nya möjligheter för samarbete över bolagsgränserna. Företagets kontor i Shanghai har blivit en av centralpunkterna för Addtech i Kina, något som skapar både samhörighet och erfarenhetsutbyte. Addtechs interna affärsmässiga nätverk på hemmaplan gav omgående utväxling då koncernens kunskaper om batteriteknik och BEVI:s om elmotorer kunde kopplas ihop, vilket skapat såväl nya intressanta produktidéer, som ingångar hos viktiga kunder, framför allt på fordonssidan, som imponerats av kompetensen och bolagens "snabba fötter".