Addtech Life Science

Addtech Life Science marknadsför och säljer instrument, förbrukningsvaror och tjänster till laboratorier inom vård och forskning, diagnostikutrustning för sjukvård samt process- och analysutrustning till industrin. Exempel på produkter: Blodgasutrustning till sjukvården, kromatografiinstrument för forskning samt kemisk analysutrustning till processindustrin, rådgivning, utbildning, support och service.

Omorganisationen från den 1 april 2012 har inte påverkat affärsområdet.

Ladda ned Excel

Addtech Life Science 2011/2012 2010/2011
Nettoomsättning 1 002 884
Rörelseresultat 98 90
Medelantal anställda 299 280