Addtech Energy 

Addtech Energy marknadsför och säljer batterilösningar, produkter för elkraftdistribution och produkter inom elsäkerhet, elinstallation och förbindningsteknik. Kunderna finns främst inom energi- och telekomsektorn samt den kommersiella fordonsindustrin. Exempel på produkter: Stationära batterier till UPS anläggningar, batterier till elfordon och hjärtstartare, frånskiljare för mellanspänningsnätet, transformatorer, kabelskåp, kolborstar, säkringar och mätomvandlare. Bolagen har förutom handel även egen tillverkning av nischprodukter under egna varumärken.

Beskrivningen av verksamheten samt finansiell information avser pro forma utifrån ny organisation per 1 april 2012.

Ladda ned Excel

Addtech Energy 2011/2012 2010/2011
Nettoomsättning 1 392 1 069
Rörelseresultat 151 118
Medelantal anställda 379 312