Addtech Components

Addtech Components marknadsför och säljer komponenter och delsystem inom mekanik, elektromekanik, hydraulik och elektronik samt automationslösningar till kunder inom tillverkningsindustrin. Exempel på produkter: Linjärenheter, kulskruvar, elmotorer, omkopplare, sensorer och givare. Inom området hydraulik, vilket även omfattar pneumatik, vakuum och tryckluft, säljs komponenter och lösningar som ventiler, pumpar, aggregat och filter. Inom området automation tillhandahålls industriella kommunikationslösningar samt produkter för sensor och vision.

Beskrivningen av verksamheten samt finansiell information avser pro forma utifrån ny organisation per 1 april 2012.

Ladda ned Excel

Addtech Components 2011/2012 2010/2011
Nettoomsättning 1 568 1 406
Rörelseresultat 125 105
Medelantal anställda 376 339