Detta är Addtech

Teknikhandel under många varumärken

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och offentlig sektor. Koncernen har cirka 1 700 med­arbetare, en års­omsättning om cirka 5 miljarder SEK och försäljning till ett 30-tal länder.

Addtech består av ett hundratal rörelsedrivande bolag som alla strävar efter att vara marknads­ledande inom sina nischer. Bolagen hålls samman av en företagskultur där affärsmannaskap och teknisk kompetens är centrala begrepp, och där det lilla bolagets flexibilitet kombineras med koncernens breda nätverk, resurser och finansiella styrka.

Försäljning och handel med standardprodukter är basen i verksamheten men hög teknisk kompetens, långsiktiga kundrelationer och förståelse för kundernas verksamheter leder ofta till fördjupat samarbete och utveckling av specialanpassade produkter, lösningar och tjänster.

Addtech tillför värde

Addtech äger och utvecklar teknikhandelsbolag med en målsättning att generera en uthållig lönsamhet överstigande 45 procent i avkastning på rörelse­kapitalet.

Addtech skapar aktieägarvärde genom att tillföra kunskap, nätverk och trygghet till dotter­bolagen samt genom att löpande förvärva nischade teknikhandelsbolag inom utvalda marknads­segment.