Samhälle

Addtechs viktigaste positiva påverkan på samhället är bidraget till den ekonomiska och sociala utvecklingen i form av arbetstillfällen och skattebetalare, samt koncernens egna skatteinbetalningar. Genom våra produkter bidrar vi bland annat även till effektiviseringar och minskad energiförbrukning.

I linje med Addtechs filosofi om decentraliserat ansvar drivs inga koncernövergripande projekt kopplat till socialt engagemang. Detta drivs istället i de olika dotterbolagen. Exempel på sådana engagemang är:

  • Samarbeten med skolor och högskolor i syfte att erbjuda examensarbeten.
  • Donationer till välgörenhets­organisationer, barnbyar med mera.
  • Sponsring av idrottsklubbar och lokala initiativ.
  • Hjälp till arbetslösa att hitta jobb eller utbildning.
Koncernen har under perioden inte varit föremål för några böter till följd av brott i form av överträdelser mot lagar och regler gällande tillhandahållandet eller användandet av produkter och tjänster.