Kunder

Kontakten med våra kunder hanteras genom Addtechs dotterbolag. Ökade krav på CSR-arbetet från våra kunder märks allt tydligare och är ett tecken på våra kunders ökande fokus på CSR-frågor. Detta ökade fokus har medfört att våra kunder nu även börjat granska sina leverantörer, det vill säga Addtechkoncernens bolag, ur CSR-synpunkt. Koncernens dotterbolag är verksamma på en mängd olika marknader och inom olika branscher vilket medför olika typer av kundkrav. Generellt kan dock sägas att många av kraven är relaterade till säkerhet på arbetsplatserna och miljön. För vissa av koncernens bolag är förfrågningar relaterade till den europeiska kemikalielagstiftningen (REACH) också vanliga. Utöver detta kommer även krav på att Addtech och våra egna underleverantörer följer internationella konventioner när det gäller mänskliga rättigheter.