Revisor

  • Revisor

    Revisor

    KPMG AB

    Ansvarig revisor: Joakim Thilstedt Auktoriserad revisor, Stockholm. Född 1967. Joakim Thilstedt har varit huvudansvarig för revisionen av Addtechkoncernen sedan 2008/2009 och arbetar därutöver bland annat med revisionen i Lagercrantz Group, Skanska, Sandvik och Ahlsell.