Not 4 Nettoomsättning per intäktsslag

Ladda ned Excel

Koncernen 2011/2012 2010/2011
OEM
Komponenter 2 808 2 423
Produkter för slutanvändning
Komponenter 1 302 1 056
Maskiner/instrument 314 277
Material 649 553
Tjänster/service 127 109
Totalt 5 200 4 418
OEM-komponenter byggs in i den produkt som Addtechs kund producerar. OEM står för Original Equipment Manufacturer. Produkter för slutanvändning är övrig användning. Beträffande övriga intäktsslag redovisas utdelningar och ränteintäkter bland finansiella poster, se not 11.

Pro forma enligt ny organisation per 2012-04-01

Ladda ned Excel

Addtech Components 2011/2012 2010/2011
OEM
Komponenter 1 201 1 066
Produkter för slutanvändning
Komponenter 244 231
Maskiner/instrument 65 57
Material 53 45
Tjänster/service 5 7
Totalt 1 568 1 406
Addtech Energy 2011/2012 2010/2011
OEM
Komponenter 767 625
Produkter för slutanvändning
Komponenter 547 398
Maskiner/instrument 38 19
Material 24 21
Tjänster/service 16 6
Totalt 1 392 1 069
Addtech Industrial Solutions 2011/2012 2010/2011
OEM
Komponenter 803 686
Produkter för slutanvändning
Komponenter 344 304
Maskiner/instrument 36 18
Material 51 50
Tjänster/service 11 8
Totalt 1 245 1 066
Addtech Life Science 2011/2012 2010/2011
OEM
Komponenter 42 56
Produkter för slutanvändning
Komponenter 167 125
Maskiner/instrument 175 181
Material 523 434
Tjänster/service 95 88
Totalt 1 002 884

 

Organisation till och med 2012-03-31

Ladda ned Excel

Addtech Components 2011/2012 2010/2011
OEM
Komponenter 1 093 973
Produkter för slutanvändning
Komponenter 123 128
Maskiner/instrument 9 14
Material 14 7
Tjänster/service 4 6
Totalt 1 243 1 128
Addtech Energy & Equipment 2011/2012 2010/2011
OEM
Komponenter 433 364
Produkter för slutanvändning
Komponenter 569 405
Maskiner/instrument 64 34
Material 49 40
Tjänster/service 18 8
Totalt 1 133 851
Addtech Industrial Solutions 2011/2012 2010/2011
OEM
Komponenter 1 247 1 047
Produkter för slutanvändning
Komponenter 443 399
Maskiner/instrument 66 47
Material 64 68
Tjänster/service 10 6
Totalt 1 830 1 567
Addtech Life Science 2011/2012 2010/2011
OEM
Komponenter 42 56
Produkter för slutanvändning
Komponenter 167 125
Maskiner/instrument 175 181
Material 523 434
Tjänster/service 95 88
Totalt 1 002 884