Not 10 Rörelsens kostnader

Ladda ned Excel

Koncernen 2011/2012 2010/2011
Handelsvaror, råvaror och förnödenheter 3 135,8 2 660,9
Personalkostnader 1 044,5 911,9
Avskrivningar 92,8 78,1
Nedskrivningar av lager 16,5 18,6
Nedskrivningar av osäkra kundfordringar 1,9 2,9
Övriga rörelsekostnader 450,8 387,5
Total 4 742,3 4 059,9