Om denna årsredovisning

Addtechs årsredovisning publiceras och distribueras från och med i år endast online på vår hemsida. Du kan dock ladda ner hela eller delar av årsredovisningen som ett PDF-dokument.

För ytterligare information om bolaget hänvisar vi till www.addtech.com.

Årsredovisningen är producerad av Addtech i samarbete med Oxenstierna & Partners och Nordicstation.