Största ägarna i Addtech 2012-03-31

Ladda ned Excel

Andel i procent av
Aktieägare Antal A-aktier Antal B-aktier kapital röster
Anders Börjesson (familj) 496 920 40 000 2,4 15,4
Tom Hedelius (familj) 481 920 5 400 2,1 14,8
Lannebo Fonder 2 435 000 10,7 7,5
Swedbank Robur Fonder 2 316 534 10,2 7,1
Livförsäkringsbolaget Skandia 1 332 653 5,9 4,1
SEB Asset Management 1 305 000 5,7 4,0
Odin Fonder 1 261 126 5,5 3,9
SEB Investment Management 1 065 393 4,7 3,3
Handelsbanken fonder 677 719 3,0 2,1
Nordea Investment Funds 624 591 2,7 1,9
Sandrew AB 600 000 2,6 1,8
Familjen Säve 10 000 429 431 1,9 1,6
Fidelity Low-Priced Stock FD 460 000 2,0 1,4
Christina Mörner 10 000 346 411 1,6 1,4
Margareta von Matérn 10 000 341 661 1,5 1,4
Totalt 15 största ägarna 3) 1 008 840 13 240 919 62,5 71,7
 3) Andel procent av kapital och röster är beräknad inklusive de aktier som innehas av Addtech AB.