Aktiekapitalets utveckling

Ladda ned Excel

Serie A Serie B
Händelse Förändring antal Antal aktier Andel av kapital, % Antal röster Andel av röster, % Förändring antal Antal aktier Andel av kapital, % Antal röster Andel av röster, %
Vid notering 1 840 286 7 18 402 860 41 26 023 946 93 26 023 946 59
2001/2002
Konvertering A- till B-aktier -726 808 1 113 478 4 11 134 780 29 726 808 26 750 754 96 26 750 754 71
2002/2003
Konvertering A- till B-aktier -6 976 1 106 502 4 11 065 020 29 6 976 26 757 730 96 26 757 730 71
2003/2004
Indragning av B-aktier 1 106 502 4 11 065 020 30 -1 350 000 24 407 730 96 25 407 730 70
2004/2005
Indragning av B-aktier 1 106 502 4 11 065 020 31 -1 181 400 24 226 330 96 24 226 330 69
Konvertering A- till B-aktier -2 688 1 103 814 4 11 038 140 31 2 688 24 229 018 96 24 229 018 69
2006/2007
Indragning av B-aktier 1 103 814 5 11 038 140 33 -1 700 000 22 529 018 95 22 529 018 67
2008/2009
Indragning av B-aktier 1 103 814 5 11 038 140 34 -900 000 21 629 018 95 21 629 018 66
Konvertering A- till B-aktier -1 344 1 102 470 5 11 024 700 34 1 344 21 630 362 95 21 630 362 66
2009/2010
Konvertering A- till B-aktier -2 688 1 099 782 5 10 997 820 34 2 688 21 633 050 95 21 633 050 66
2010/2011
Indragning av B-aktier 1 099 782 5 10 997 820 34 -20 000 21 613 050 95 21 613 050 66
Konvertering A- till B-aktier -5 376 1 094 406 5 10 944 060 34 5 376 21 638 426 95 21 638 426 66
2011/2012
Konvertering A- till B-aktier -3 558 1 090 848 5 10 908 480 34 3 558 21 641 984 95 21 641 984 66
Totalt antal aktier 22 732 832
Totalt antal röster 32 550 464