Affärsområden

Ladda ned Excel

Nettoomsättning per affärsområde     2013/2014       2012/2013
Kvartalsdata, MSEK   Kv 3 Kv 2 Kv 1   Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
Components   375 357 399   391 387 365 399
Energy   459 456 496   452 429 334 361
Industrial Solutions   292 283 280   293 286 273 298
Life Science   379 313 327   329 315 218 279
Moderbolag och koncernposter   -3 0 -2   -2 -2 -1 -1
Addtechkoncernen   1 502 1 409 1 500   1 463 1 415 1 189 1 336
                   
Rörelseresultat per affärsområde     2013/2014       2012/2013
Kvartalsdata, MSEK   Kv 3 Kv 2 Kv 1   Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
Components   17 24 28   22 20 24 32
Energy   43 46 52   41 37 33 41
Industrial Solutions   16 25 22   27 19 25 22
Life Science   38 29 33   27 34 15 32
Moderbolag och koncernposter   -4 -3 -2   -6 -4 -2 -2
Rörelseresultat   110 121 133   111 106 95 125
Finansiella intäkter och kostnader   -7 -4 -9   -12 -8 -2 -7
Resultat efter finansiella poster   103 117 124   99 98 93 118
  

Ladda ned Excel

Nettoomsättning per
affärsområde
3 månader t.o.m.   9 månader t.o.m.   12 månader t.o.m.
MSEK 31 dec 13 31 dec 12   31 dec 13 31 dec 12   31 dec 13 31 mar 13
Components   375   387     1 131   1 151     1 522   1 542
Energy   459   429     1 411   1 124     1 863   1 576
Industrial Solutions   292   286     855   857     1 148   1 150
Life Science   379   315     1 019   812     1 348   1 141
Moderbolag och koncernposter   -3   -2     -5   -4     -7   -6
Addtechkoncernen   1 502   1 415     4 411   3 940     5 874   5 403
                             
                             
Rörelseresultat och rörelse-
marginal per affärsområde
3 månader t.o.m.   9 månader t.o.m.   12 månader t.o.m.
  31 dec 13 31 dec 12   31 dec 13 31 dec 12   31 dec 13 31 mar 13
  MSEK % MSEK %   MSEK % MSEK %   MSEK % MSEK %
Components 17 4,4 20 5,2   69 6,1 76 6,6   91 5,9 98 6,4
Energy 43 9,4 37 8,6   141 10,0 111 9,9   182 9,8 152 9,7
Industrial Solutions 16 5,5 19 6,7   63 7,4 66 7,7   90 7,8 93 8,1
Life Science 38 10,0 34 10,7   100 9,8 81 10,0   127 9,5 108 9,5
Moderbolag och koncernposter -4   -4     -9   -8     -15   -14  
Rörelseresultat 110 7,3 106 7,5   364 8,3 326 8,3   475 8,1 437 8,1
Finansiella intäkter och
kostnader
-7   -8     -20   -17     -32   -29  
Resultat efter finansiella
poster
103   98     344   309     443   408