Affärsområden

Ladda ned Excel

Nettoomsättning per affärsområde     2013/2014       2012/2013
Kvartalsdata, MSEK     Kv 2 Kv 1   Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
Components     357 399   391 387 365 399
Energy     456 496   452 429 334 361
Industrial Solutions     283 280   293 286 273 298
Life Science     313 327   329 315 218 279
Moderbolag och koncernposter     0 -2   -2 -2 -1 -1
Addtechkoncernen     1 409 1 500   1 463 1 415 1 189 1 336
                   
Rörelseresultat per affärsområde     2013/2014       2012/2013
Kvartalsdata, MSEK     Kv 2 Kv 1   Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
Components     24 28   22 20 24 32
Energy     46 52   41 37 33 41
Industrial Solutions     25 22   27 19 25 22
Life Science     29 33   27 34 15 32
Moderbolag och koncernposter     -3 -2   -6 -4 -2 -2
Rörelseresultat     121 133   111 106 95 125
Finansiella intäkter och kostnader     -4 -9   -12 -8 -2 -7
Resultat efter finansiella poster     117 124   99 98 93 118
 

Ladda ned Excel

Nettoomsättning per
affärsområde
3 månader t.o.m.   6 månader t.o.m.   12 månader t.o.m.
MSEK 30 sep 13 30 sep 12   30 sep 13 30 sep 12   30 sep 13 31 mar 13
Components   357   365     756   764     1 534   1 542
Energy   456   334     952   695     1 833   1 576
Industrial Solutions   283   273     563   571     1 142   1 150
Life Science   313   218     640   497     1 284   1 141
Moderbolag och koncernposter   0   -1     -2   -2     -6   -6
Addtechkoncernen   1 409   1 189     2 909   2 525     5 787   5 403
                             
                             
Rörelseresultat och rörelse-
marginal per affärsområde
3 månader t.o.m.   6 månader t.o.m.   12 månader t.o.m.
  30 sep 13 30 sep 12   30 sep 13 30 sep 12   30 sep 13 31 mar 13
  MSEK % MSEK %   MSEK % MSEK %   MSEK % MSEK %
Components 24 6,6 24 6,6   52 6,9 56 7,3   94 6,1 98 6,4
Energy 46 9,9 33 9,9   98 10,3 74 10,6   176 9,6 152 9,7
Industrial Solutions 25 8,7 25 9,2   47 8,3 47 8,2   93 8,1 93 8,1
Life Science 29 9,2 15 6,9   62 9,7 47 9,5   123 9,6 108 9,5
Moderbolag och koncernposter -3   -2     -5   -4     -15   -14  
Rörelseresultat 121 8,6 95 8,0   254 8,7 220 8,7   471 8,1 437 8,1
Finansiella intäkter och
kostnader
-4   -2     -13   -9     -33   -29  
Resultat efter finansiella
poster
117   93     241   211     438   408