Affärsområden

Ladda ned Excel

Nettoomsättning per affärsområde     2013/2014       2012/2013
Kvartalsdata, MSEK       Kv 1   Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
Components       399   391 387 365 399
Energy       496   452 429 334 361
Industrial Solutions       280   293 286 273 298
Life Science       327   329 315 218 279
Moderbolag och koncernposter       -2   -2 -2 -1 -1
Addtechkoncernen       1 500   1 463 1 415 1 189 1 336
                   
Rörelseresultat per affärsområde     2013/2014       2012/2013
Kvartalsdata, MSEK       Kv 1   Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
Components       28   22 20 24 32
Energy       52   41 37 33 41
Industrial Solutions       22   27 19 25 22
Life Science       33   27 34 15 32
Moderbolag och koncernposter       -2   -6 -4 -2 -2
Rörelseresultat       133   111 106 95 125
Finansiella intäkter och kostnader       -9   -12 -8 -2 -7
Rörelseresultat efter finansiella poster       124   99 98 93 118
                   
Nettoomsättning per affärsområde 3 månader t.o.m.   12 månader t.o.m.
MSEK 30 jun 13 30 jun 12   30 jun 13 31 mar 13
Components 399 399   1 542 1 542
Energy 496 361   1 711 1 576
Industrial Solutions 280 298   1 132 1 150
Life Science 327 279   1 189 1 141
Moderbolag och koncernposter -2 -1   -7 -6
Addtechkoncernen 1 500 1 336   5 567 5 403
                   
Rörelseresultat och rörelsemarginal per affärsområde 3 månader t.o.m.   12 månader t.o.m.
  30 jun 13 30 jun 12   30 jun 13 31 mar 13
  MSEK % MSEK %   MSEK % MSEK %
Components 28 7,1 32 8,0   94 6,1 98 6,4
Energy 52 10,6 41 11,4   163 9,6 152 9,7
Industrial Solutions 22 8,0 22 7,4   93 8,2 93 8,1
Life Science 33 10,2 32 11,5   109 9,2 108 9,5
Moderbolag och koncernposter -2   -2     -14   -14  
Rörelseresultat 133 8,9 125 9,4   445 8,0 437 8,1
Finansiella intäkter och kostnader -9   -7     -31   -29  
Rörelseresultat efter finansiella poster 124   118     414   408