Addtech driver aktieägarvärde

 

Addtech _driver _aktieagarvarde

Aktieägarvärde i tre steg

Addtechs resultat och aktieägarvärde skapas i tre sam­verkande och ömsesidigt beroende steg.

1.  Den värdeskapande basen. Cirka 130 operativa dotterbolag lägger grunden till Addtechs resultat och aktieägarvärde. Deras verksamhet och affärsmodell bygger på att det finns ett behov av en länk mellan kund och tillverkare som stöttar kunden i valet av leverantör och teknik från en alltmer komplex leverantörsmarknad. Försäljningen av produkter och lösningar bygger på nära relationer till såväl kunder som tillverkare/leverantörer i kombination med hög teknisk kompetens och affärsmannaskap.

2.  Aktivt ägande och industriell utveckling. Addtech arbetar aktivt för att öka dotterbolagens lönsamhet, men ägarrollen utövas varsamt. Viljan är att kombinera det lilla företagets för­delar, som flexibilitet, personlighet och effektivitet med det stora bolagets resurser, nätverk och industriella kompetens. Addtech anser att långsiktig tillväxt och lönsamhet optimeras genom att bedriva småskalighet i stor skala.

3.  Förvärv för tillväxt och utveckling. Förvärv av nya dotter­bolag är nödvändigt för att skapa långsiktig vinsttillväxt och aktie­ägarvärde. Nya bolag utökar den värdeskapande basen. De tillför försäljningsvolym, agenturer, kunder och kompetens samt - inte minst viktigt - drivna ledare och entreprenörer. Nya bolag medför också nya effektiviserings- och utvecklingsmöjligheter.