Addtech Industrial Solutions

Addtech Industrial Solutions marknadsför och säljer produkter i polymera material, elmotorer och transmissioner, kundspecifika produkter inom elektromekanik samt maskinkomponenter, utrustning och förnödenheter för tillverkningsindustrin. Produkter med egna varumärken marknadsförs och säljs till såväl lokala som globala industriella kunder. Exempel på produkter: Packningar, tätningar, formdelar, vibrationsdämpare, kedjor, rullager och komponenter för elektriska motorlösningar som elmotorer och elektronisk varvtalsreglering samt utrustning och material inom blästring, trumling och industriell tvätt. Andra exempel på produkter är joysticks och pedaler till bland annat skogsmaskiner och gaffeltruckar.

Addtech Industrial Solutions 2012/2013 2011/2012
Nettoomsättning 1 150 1 245
Rörelseresultat 93 112
Medelantal anställda 524 518