Addtech Energy

Addtech Energy marknadsför och säljer batterilösningar, produkter för elkraftdistribution och produkter inom elsäkerhet, elinstallation och förbindningsteknik. Kunderna finns främst inom energi- och telekomsektorn samt elinstallationsmarknaden via föreskrivande led och elgrossister. Exempel på produkter: Stationära batterier till UPS anläggningar, batterier till elfordon och hjärtstartare, frånskiljare för mellanspänningsnätet, transformatorer, kabelskåp, elborstar, säkringar och mätomvandlare. Bolagen har förutom handel även egen tillverkning av nischprodukter under egna varumärken.

Addtech Energy 2012/2013 2011/2012
Nettoomsättning 1 576 1 392
Rörelseresultat 152 151
Medelantal anställda 477 379