Vägen framåt

Grunden till en hållbar långsiktig tillväxt för Addtech ligger i balansen mellan ekonomiska och sociala krav med hänsyn till långsiktiga miljöaspekter. Därför måste Addtech aktivt bemöta nya frågeställningar, möjligheter och problemsituationer så att en positiv förändring och utveckling möjliggörs. Addtechs mål är att vara ledande inom värdeskapande teknikhandel. Att vara ledande innebär att verka för att påverka branschens utveckling och aktivt välja vilken väg bolaget skall ta, inte låta sig drivas framåt av andra krafter.