Ägare

Addtech strävar efter att skapa en attraktiv avkastning och värdetillväxt för dem som investerar i Addtech-aktien. Dialoger med ägarna sker framför allt vid årsstämman och via koncernens Investor Relations-funktion.

Läs mer om Addtechs ägarstruktur i årsredovisningen för 2012/2013.

Läs mer om Addtech ur ett investerarperspektiv på Addtechs hemsida.