Ledning

Uppgifterna avseende aktieinnehav och köpoptioner avser 31 maj 2013.

 • Johan Sjö

  Johan Sjö

  Civilekonom

  Född 1967. Verkställande direktör och koncernchef. Styrelseledamot sedan 2008. Anställd i koncernen sedan 2007. Tidigare arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar i B&B TOOLS, dessförinnan Alfred Berg ABN Amro. Aktieinnehav: 2 016 st A-aktier. Köpoptioner: 60 900 st.

 • Kristina Willgård

  Kristina Willgård

  Civilekonom

  Född 1965. Ekonomidirektör. Anställd i koncernen sedan 2010. Tidigare arbetslivserfarenhet: Ekonomichef Ericsson, CFO Netwise, CFO Frontec, Business controller Spendrups och Revisor Arthur Andersen. Köpoptioner: 47 500 st.

 • Artur Aira

  Artur Aira

  Medicinsk teknisk ingenjör och MBA

  Född 1967. Affärsområdeschef Addtech Life Science. Anställd i koncernen sedan 2010. Tidigare Arbetslivserfarenhet: Egen företagare, Nordisk VD Organon Teknika, Nordisk VD bioMérieux, Global Program Director bioMérieux. Aktieinnehav: 100 st B-aktier.
  Köpoptioner: 33 000 st.

 • Anders Claeson

  Anders Claeson

  Civilingenjör

  Född 1956. Vice verkställande direktör och affärsområdeschef Addtech Components. Anställd i koncernen sedan 1982. Tidigare arbetslivserfarenhet: Olika chefsbefattningar inom Bergman & Beving.
  Aktieinnehav: 67 676 st B-aktier. Köpoptioner: 54 450 st.

 • Åke Darfeldt

  Åke Darfeldt

  Ekonomistudier vid Göteborgs universitet

  Född 1954. Affärsområdeschef Addtech Energy. Anställd i koncernen sedan 1984. Tidigare arbetslivserfarenhet: Försäljningschef Singer Products, VD och ägare till CellTech AB samt olika chefsbefattningar inom Bergman & Beving. Aktieinnehav (familj): 25 850 st B-aktier. Köpoptioner: 46 500 st.

 • Håkan Franzén

  Håkan Franzén

  Civilingenjör

  Född 1951. Direktör och affärsområdeschef Addtech Industrial Solutions. Anställd i koncernen sedan 1982. Tidigare arbetslivserfarenhet: Olika chefsbefattningar inom Bergman & Beving. Aktieinnehav: 32 900 st B-aktier. Köpoptioner: 54 450 st.