Not 4 Nettoomsättning per intäktsslag  

Ladda ned Excel

Koncernen 2012/2013 2011/2012
OEM    
Komponenter 2 801 2 808
Produkter för slutanvändning    
Komponenter 1 456 1 302
Maskiner/instrument 314 314
Material 709 649
Tjänster/service 123 127
Totalt 5 403 5 200
OEM-komponenter byggs in i den produkt som Addtechs kund producerar. OEM står för Original Equipment Manufacturer. Produkter för slutanvändning är övrig användning. Beträffande övriga intäktsslag redovisas utdelningar och ränteintäkter bland finansiella poster, se not 11.

Ladda ned Excel

Addtech Components 2012/2013 2011/2012
OEM    
Komponenter 1 169 1 201
Produkter för slutanvändning    
Komponenter 266 244
Maskiner/instrument 49 65
Material 54 53
Tjänster/service 4 5
Totalt 1 542 1 568
     
Addtech Energy 2012/2013 2011/2012
OEM    
Komponenter 854 767
Produkter för slutanvändning    
Komponenter 658 547
Maskiner/instrument 31 38
Material 26 24
Tjänster/service 7 16
Totalt 1 576 1 392
     
Addtech Industrial Solutions 2012/2013 2011/2012
OEM    
Komponenter 729 803
Produkter för slutanvändning    
Komponenter 331 344
Maskiner/instrument 33 36
Material 44 51
Tjänster/service 13 11
Totalt 1 150 1 245
     
Addtech Life Science 2012/2013 2011/2012
OEM    
Komponenter 42 42
Produkter för slutanvändning    
Komponenter 207 167
Maskiner/instrument 202 175
Material 589 523
Tjänster/service 101 95
Totalt 1 141 1 002