Förvärv och avyttringar

Addtech söker kontinuerligt efter bolag att förvärva och för samtal med flera möjliga bolag. Detta verksamhetsår genomfördes åtta förvärv med tillträde under året. Föregående år genomfördes sex förvärv. Årets förvärv har genomförts inom affärsområdena Components, Energy och Life Science och är både marknadsmässigt och produktmässigt spridda.

Bakgrunden till våra förvärv är framför allt tre;

 • Dotterbolagen kan göra mindre tilläggsförvärv för att förstärka befintliga verksamheter inom sin nisch.
 • Affärsenheterna kan expandera och bygga marknads- och/eller produktpositioner inom valda marknadssegment.
 • Affärsområdena kan komplettera med nya marknadssegment inom de områden där vi ser förutsättningar för att kunna ta marknadsledarskap.

Sedan börsnoteringen 2001 har Addtech genomfört cirka 70 företagsförvärv. Under året har följande förvärv genomförts;

 • Staubo Elektro Maskin. Den 1 juli förvärvades Staubo Elektro Maskin AS till affärsområdet Addtech Energy. Staubo Elektro Maskin är ett teknikhandelsbolag som tillhandahåller helhetslösningar inom batteri- och strömförsörjning, elmotorer samt signalsystem. Staubo Elektro Maskin har 15 anställda och omsätter cirka 65 MNOK. 
 • ASI Automatikk. Den 1 juli förvärvades ASI Automatikk AS till affärsområdet Addtech Components. ASI Automatikk är ett teknikhandelsbolag som tillhandahåller elektromekaniska komponenter för maskinbyggare samt för marin- och offshoresegmentet. ASI Automatikk har sju anställda och omsätter cirka 40 MNOK.
 • Leica Nilomark. Den 1 oktober förvärvades Leica Nilomark Oy till affärsområdet Addtech Life Science. Leica Nilomark erbjuder förbrukningsmaterial och instrument till laboratorier inom sjukvård och medicinsk forskning. Leica Nilomark har tio anställda och omsättningen uppgår till cirka 3 MEUR.
 • Active Care. Den 8 oktober förvärvades Active Care Sverup AB till affärsområdet Addtech Life Science. Active Care säljer medicintekniska produkter med tillhörande förbrukningsmaterial. Active Care har åtta anställda och omsättningen uppgår till cirka 25 MSEK.
 • Quality Documentation. Den 1 november tillträddes förvärvet av Quality Documentation Scandinavia AB ("QDOC") till affärsområdet Addtech Components. QDOC är ett teknikhandelsföretag inom området fiber- och kopparinstrument samt mätning, övervakning och dokumentation av nätverk. Bolaget har fem anställda och omsätter cirka 11 MSEK.
 • Necks Electric. Den 1 november tillträddes förvärvet av Necks Electric-koncernen till affärsområdet Addtech Energy. Necks Electric-koncernen är en leverantör av kompletta kundanpassade system för kraftledningar. Necks Electric-koncernen har dotterbolag i Sverige, Polen, Norge och Finland. Koncernen har cirka 175 anställda och omsättningen cirka 220 MSEK.
 • Vallin Baltic. Den 30 november förvärvades Vallin Baltic AS och Vallin Baltic SIA till affärsområdet Addtech Energy. Vallin Baltic-bolagen är teknikhandelsbolag som tillhandahåller produkter inom elinstallation med tillhörande mätsystem samt telekomutrustning i de baltiska länderna. Bolagen har cirka 20 anställda och omsätter cirka 50 MSEK.
 • Norsk Analyse. Den 7 januari förvärvades Norsk Analyse-koncernen till affärsområdet Addtech Life Science. Norsk Analyse-koncernen säljer systemlösningar och analysatorer för gas- och vätskeanalys samt utför service och underhåll på levererade anläggningar. Norsk Analyse-koncernen har dotterbolag i Sverige, Danmark, Finland, Trinidad/Tobago och Turkiet. Koncernen har ett 60-tal anställda och omsätter totalt cirka 120 MNOK.

Den sammanlagda köpeskillingen för årets åtta förvärv uppgår till 346 MSEK.

Förvärven har tillsammans påverkat Addtech-koncernens nettoomsättning med 303 MSEK, rörelseresultatet med 13 MSEK och årets resultat efter skatt med 7 MSEK. Om förvärven hade genomförts 1 april 2012 skulle de ha påverkat koncernens nettoomsättning med uppskattningsvis 630 MSEK, rörelseresultatet med cirka 45 MSEK samt årets resultat efter skatt med cirka 25 MSEK. Förvärven har genomförts till en genomsnittlig EV/EBIT multipel på cirka 5. Totalt sett har 300 anställda kommit till Addtech via förvärv under året.