Storleksklasser

Ladda ned Excel

Antal aktier % av aktiekapitalet Antal ägare % av antal aktieägare
1 - 500 1 2 333 69
501 - 1 000 2 465 14
1 001 - 5 000 4 411 12
5 001 - 10 000 2 60 2
10 001 - 20 000 2 30 1
20 001 - 89 80 2
100 3 379 100