Största ägarna i Addtech 2013-03-31

Ladda ned Excel

      Andel i procent av
Aktieägare Antal A-aktier Antal B-aktier kapital röster
Anders Börjesson (familj) 496 920 40 350 2,3 15,4
Tom Hedelius (familj) 481 920 5 400 2,1 14,8
Lannebo Fonder   2 585 000 11,4 8,0
Swedbank Robur Fonder   1 911 334 8,4 5,9
Livförsäkringsbolaget Skandia   1 624 852 7,2 5,0
SEB Investment Management   1 211 203 5,3 3,7
Odin Fonder   1 156 349 5,1 3,6
SEB Asset Management   1 013 300 4,5 3,1
Handelsbanken fonder   752 204 3,3 2,3
Familjen Säve 20 000 426 773 2,0 1,9
Sandrew AB   600 000 2,6 1,8
Fidelity Low-Priced Stock FD   500 000 2,2 1,5
Nordea Investment Funds   476 983 2,1 1,5
Christina Mörner 10 000 346 411 1,6 1,4
Didner & Gerge Fonder AB   422 808 1,9 1,3
Totalt 15 största ägarna 3) 1 008 840 13 072 967 62,0 71,2
 3) Andel procent av kapital och röster är beräknad inklusive de aktier som innehas av Addtech AB.