Nyckeltal

Ladda ned Excel

2013/2012   2011/2012 2010/2011
Vinst per aktie, SEK 14,60 14,65 11,80
Eget kapital per aktie, SEK 51,20 46,20 40,80
P/E-tal 15 12 16
Aktieutdelning, SEK 8,00  1) 8,00 7,00
Utdelningsandel, % 55 55 59
Direktavkastning, % 3,7 4,4 3,7
Sista betalkurs, SEK 217,00 182,00 189,00
Kurs/eget kapital, ggr 4,2 3,9 4,6
Börsvärde, MSEK 4 757 3 958 4 205
Genomsnittligt antal utestående aktier 21 798 031 21 944 119 22 252 881
Antal utestående aktier vid årets slut 21 921 432  2) 21 746 032 22 246 032
Antal aktieägare vid årets slut 3 379 3 715 3 832
 1) Styrelsens förslag till utdelning.
 2) Skillnaden mellan totalt antal aktier och utestående aktier är de av Addtech återköpta aktierna, 811 400 B-aktier per 31 mars 2013.