Innehav per kategori

Ladda ned Excel

  2012/2013 2011/2012
Antal aktieägare Kapitalandel, % Antal aktieägare Kapitalandel, %
Svenska ägare 3 197 79 3 539 77
Utländska ägare 182 21 176 23
Summa 3 379 100 3 715 100
         
Juridiska personer 402 76 465 75
Fysiska personer 2 977 24 3 250 25
Summa 3 379 100 3 715 100